Proszę zwrócić uwagę na to, że po wyborze danego kraju zostaniesz przekierowany na stronę internetową naszej lokalnej spółki. W stopce strony docelowej można znaleźć dane kontaktowe fili.

Uzin Utz AG

Masz pytania?

Chętnie pomożemy?

[UZIN Poland] Flyout

Doradztwo

UZIN Obsługa klienta

Wsparcie techniczne

Regiony dystrybucji

UZIN BLISKO CIEBIE

Masz pytania?

Chętnie pomożemy?

[UZIN Poland] Flyout

Doradztwo

UZIN Obsługa klienta

Wsparcie techniczne

Regiony dystrybucji

UZIN BLISKO CIEBIE

Budowanie podłoża | Jatrychy

Szybkie jatrychy cementowe

Budowanie podłoża | Jatrychy

Szybkie jatrychy cementowe

Szybkie jastrychy cementowe

Szybkie jastrychy cementowe UZIN -  wysokowydajne i szybkowiążące jastrychy niezależnie od klimatu na placu budowy i potrzebnej grubości. Dzięki wiązaniu wody krystalicznej te trójskładnikowe spoiwa twardnieją bardzo szybko i bardzo szybko schną.  Unika się deformacji, pęknięć lub uszkodzeń spowodowanych działaniami na placu budowy. 

Szybkie jastrychy cementowe

UZIN RR 620

Samoprzylepny podkład akustyczny do montażu paneli i płytek winylowych LVT

UZIN SC 960

Specjalne spoiwo do wykonywania bardzo szybkich jastrychów cementowych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

UZIN SC 968

Gotowa mieszanka jastrychowa o wysokiej wytrzymałości mechanicznej do szybkich renowacji oraz zastosowań tradycyjnych.

UZIN SC 980

Specjalne spoiwo do wykonywania jastrychów o niskiej kurczliwości i stabilnej formie

UZIN SC 989 Strong

Specjalny cement o przyspieszonym wiązaniu do wykonywania jastrychów użytkowych o niskiej kurczliwości i stabilnym kształcie wewnątrz i na zewnątrz