UZIN SC 980 Szybkie spoiwo cementowe o niskim skurczu

Specjalne spoiwo do wykonywania jastrychów o niskim skurczu i stabilnej formie, wewnątrz i na zewnątrz, gotowość do układania po 1-5 dniach, CT-C25-F4 do CT-C40-F6

  • nie deformuje się i charakteryzuje się niewielkimi naprężeniami skurczowymi
  • maksymalna powierzchnia bez dylatacji do 200 m²
  • szybko uzyskuje gotowość pod układanie okładzin, również w niekorzystnych warunkach klimatycznych
  • wysoka wytrzymałość 

Zastosowanie

Główny obszar stosowania:

  • Wykonywanie szybko utwardzających się i szybko osiągających gotowość do układania okładziny w klasie wytrzymałości CT-C25-F4 do CT-C40-F6 zgodnie z DIN 13813. 

Dane techniczne

* w temperaturze >10°C i przy względnej wilgotności powietrza maks. 80%Patrz również „Tabela zastosowań i gotowość do układania okładziny”. ** Zgodnie z DIN 18 560-1
Forma opakowania

Worek papierowy

Wielkość opakowania

25 kg

Magazynowanie

6 miesięcy

Proporcje mieszania

1:4, 1:5, 1:6 części wagowych

Współczynnik w/c

maks. 0,45

Kolor

szary

Zużycie

patrz "tabela stosowania"

Czas mieszania

2 - 3 minuty

Czas na zużycie

60 - 90 minut*

Możliwość wchodzenia

po 12 godzinach*

Ogrzewanie funkcyjne

3 dni po wbudowaniu*

Układanie wykładziny

od 24 godzin*

Schwindklasse

SW1 - niska klasa kurczllwości (<0,2 mm/m)**

Min. temp. stosowania

5 °C do 25 °C ana podłożu

Informacje o zamawianiu

Artykuł Numer artykułu Wielkość opakowania Jednostka wysyłkowa
UZIN SC 980 43723 25 kg
Paleta :
42

Znaki jakości i oznakowania

Icon_EMICODE EC1 PLUS_DE

Systemy instalacyjne do podłóg i parkietów

Specjalistyczne maszyny i narzędzia do przygotowania podłoża oraz montażu podłóg

Kompletny asortyment do układania, renowacji oraz konserwacji podłóg drewnianych

Designerskie podłogi z żywic poliuretanowych i epoksydowych

Systemy do układania płytek ceramicznych oraz kamienia

Wysokojakościowe narzędzia do podłóg i ścian