Regulamin Podłogi 2024

Organizator konkursu:

Konkurs "Podłoga Roku 2024" jest organizowany przez firmę Uzin Utz Polska, zwana dalej Organizatorem, z siedzibą w Legnicy, ul. Jaworzyńska 287, 59-220 Legnica.

Cel konkursu:
2.1. Konkurs ma na celu promowanie najwyższej jakości wykonawstwa w dziedzinie układania podłóg w obiektach komercyjnych i mieszkaniowych.
2.2. Nagradzać będzie szczególną estetykę i staranność wykonanych prac.

Warunki udziału:
3.1. Konkurs trwa przez cały rok 2024 i zostanie podzielony na kwartały.
3.2. Aby wziąć udział w konkursie, wykonawca musi zgłosić swój projekt poprzez formularz online dostępny na stronie konkursowej.
3.3. Projekt musi być zgłoszony w terminie nie późniejszym niż ostatni dzień każdego kwartału.
3.4  Prezentowane projekty powinny być zrealizowane przy użyciu produktów marek UZIN, PALLMANN, CODEX oraz narzędzi WOLFF.

Ramy czasowe:
4.1. Konkurs będzie podzielony na kwartały, a w każdym kwartale wybierana będzie jedna zwycięska podłoga.

I kwartał

Zbieranie wyników: 01.01.2024 do 31.03.2024
Obrady Jury: do 20.04.2024
Ogłoszenie wyników: do 30.04.2024
II kwartał

Zbieranie wyników: 01.04.2024 do 30.06.2024
Obrady Jury: do 20.07.2024
Ogłoszenie wyników: do 31.07.2024

III kwartał

Zbieranie wyników: 01.07.2024 do 30.09.2024
Obrady Jury: do 20.10.2024
Ogłoszenie wyników: do 31.10.2024

IV kwartał

Zbieranie wyników: 01.10.2024 do 31.12.2024
Obrady Jury: do 20.01.2025
Ogłoszenie wyników: do 31.01.2025

Prezentacja prac:
5.1. Wykonawcy powinni dostarczyć dokumentację fotograficzną i/lub wideo swojego projektu, prezentując go w jak najbardziej przekonujący sposób.
5.2. Prezentowane projekty powinny być zrealizowane w okresie trwania konkursu.

Promocja w mediach społecznościowych:
6.1. Zwycięskie projekty będą publikowane na platformach mediów społecznościowych (Facebook, Instagram) oraz na stronie internetowej firmy.
6.2. Uczestnicy wyrażają zgodę na udostępnienie informacji o swoim projekcie w celach promocyjnych.

Nagroda dla zwycięzcy:
7.1. Zwycięzca każdego kwartału otrzyma nagrodę finansową w formie rabatu 5% na jedno kolejne zamówienie, nie będzie to jednak kwota niższa niż 500 zł netto. Minimalna wielkość zamówienia to 5.000 zł netto.
7.2. Zamówienie powinno zostać zrealizowane maksymalnie w 3 miesiące po ogłoszeniu wyników.

Ocena społeczności:
8.1. Społeczność będzie miała możliwość głosowania na swoje ulubione projekty na platformach społecznościowych.
8.2. Każdy użytkownik ma prawo oddać jeden głos.

Decyzja jury:

9.1. Ostateczna decyzja jury, podejmowana na podstawie kryteriów oceny, będzie kluczowym elementem w wyborze zwycięzców. Skład jury obejmuje jedną osobę z działu marketingu UZIN, jedną osobę z działu sprzedaży oraz jedną osobę z działu technicznego.

9.2. Jury uwzględnia różnorodność projektów, przywiązując wagę zarówno do dużych realizacji, jak i mniejszych, które jednak równie wartościowe są dla konkursu. Projekty prezentujące ciekawe systemy, innowacyjne zastosowania produktowe oraz podejmujące wyzwania związane ze skomplikowanymi zastosowaniami produktowymi są mile widziane. Wszystkie zgłoszone realizacje są oceniane indywidualnie, a ich wartość nie zależy jedynie od skali, lecz także od pomysłowości, kreatywności i innowacyjności.

Ogłoszenie zwycięzców:
10.1. Wyniki konkursu będą ogłaszane publicznie na stronie internetowej, w newsletterze i na mediach społecznościowych po zakończeniu każdego z kwartałów oraz na zakończenie rocznej edycji.

Udział w konkursie:
11.1. Udział w konkursie to doskonała okazja do zaprezentowania umiejętności i zdobycia nowych klientów.
11.2. Organizator przewiduje szeroko zakrojone działania promocyjne w celu dotarcia do nowych grup odbiorców.

Postanowienia końcowe:
12.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.
12.2. Wszelkie spory wynikające z Regulaminu będą rozstrzygane w sądzie właściwym dla siedziby Organizatora.
12.3. Wszelkie pytania dotyczące konkursu można kierować na adres mailowy [Adres Mailowy Organizatora].

Zachęcamy do udziału i życzymy powodzenia!

Systemy instalacyjne do podłóg i parkietów

Specjalistyczne maszyny i narzędzia do przygotowania podłoża oraz montażu podłóg

Kompletny asortyment do układania, renowacji oraz konserwacji podłóg drewnianych

Designerskie podłogi z żywic poliuretanowych i epoksydowych

Systemy do układania płytek ceramicznych oraz kamienia

Wysokojakościowe narzędzia do podłóg i ścian