UZIN SC 989 Strong Szybkowiążący cement o niskim skurczu do jastrychów użytkowych

Specjalny cement, o przyspieszonym wiązaniu, do wykonywania jastrychów użytkowych, wewnątrz i na zewnątrz, gotowość do układania po 3 dniach, CT-C50-F7

  • nie deformuje się i charakteryzuje się niewielkimi naprężeniami skurczowymi
  • bardzo wysokie wytrzymałości
  • do bardzo wysokich obciążeń
  • bardzo długi czas obróbki

Zastosowanie

Główny obszar stosowania:

  • tworzenie szybkowiążących jastrychów użytkowych w technologii zespolonej, na warstwie rozdzielającej i na warstwie izolującej w klasie wytrzymałości:  CT-C50-F7 zgodnie z DIN EN 13813
  • do bardzo wysokich obciążeń w budownictwie użyteczności publicznej i przemysłowej np. hale przemysłowe itd..

Dane techniczne

*W temperaturze >10 °C i wilgotności względnej powietrza 80%. **Zgodnie z DIN 18 560-1
Forma opakowania

Worek papierowy

Wielkość dostawy

25 kg, 1000 kg

Magazynowanie

min. 6 miesięcy

Proporcje mieszania

1:4 : 1:3,5 części wagowych

Współczynnik w/c

maks. 0,45

Kolor

szary

Zużycie

patrz "tabela stosowania"

Czas mieszania

2 -3 minuty

Czas na zużycie

3 - 4 godzin*

Możliwość wchodzenia

po 24 godzinach*

Ogrzewanie funkcyjne

3 dni po wbudowaniu*

Układanie wykładziny

po 3 dniach dla wszystkich wykładzin*

Schwindklasse

SW1 - niska klasa skurcz (<0,2 mm/m) **

Min. temp. stosowania

5 °C do 25 °C na podłożu

Informacje o zamawianiu

Artykuł Numer artykułu
UZIN SC 989 Strong 83069

Znaki jakości i oznakowania

Icon_EMICODE EC1 PLUS_DE

Systemy instalacyjne do podłóg i parkietów

Specjalistyczne maszyny i narzędzia do przygotowania podłoża oraz montażu podłóg

Kompletny asortyment do układania, renowacji oraz konserwacji podłóg drewnianych

Designerskie podłogi z żywic poliuretanowych i epoksydowych

Systemy do układania płytek ceramicznych oraz kamienia

Wysokojakościowe narzędzia do podłóg i ścian