Bezpieczne stosowanie produktów poliuretanowych

Bezpieczne stosowanie produktów poliuretanowych

Od sierpnia 2023 r. wszyscy użytkownicy produktów poliuretanowych (PUR) przed ich zastosowaniem muszą ukończyć szkolenie dotyczące dalszego bezpiecznego stosowania takich produktów. Co to dokładnie oznacza i jaką rolę odgrywa w przypadku stosowania produktów UZIN UTZ?
Z przyjemnością Ci to wyjaśnimy!

PORTAL SZKOLENIOWY I CERTYFIKACJA ONLINE

Gdzie mogę ukończyć szkolenie?
Szkolenie dla układających podłogi, parkiety i płytki (kurs 049) odbywa się za pośrednictwem portalu internetowego pod adresem

www.safeusediisocyanates.eu/pl/
i trwa ok. 60 minut łącznie z 10 pytaniami egzaminacyjnymi na końcu. Bezpośrednio po zakończeniu szkolenia otrzymasz do pobrania spersonalizowany certyfikat, który służy jako dowód ukończenia szkolenia

Przejdz do instrukcji

 

Jakie są koszty certyfikacji?
Jako klient UZIN UTZ możesz bezpłatnie wziąć udział w szkoleniu online. W tym celu należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta.
W przypadku dodatkowych pytań dotyczących certyfikacji prosimy o kontakt mailowy pod adresem isocyanate@uzin-utz.com.

Najczęstsze pytania i odpowiedzi.

W sierpniu 2020 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano nowe ograniczenie REACH dotyczące diizocyjanianów. Celem ograniczenia jest zapobieganie ewentualnym uczuleniom skóry i dróg oddechowych powodowanym przez diizocyjaniany. W tym celu wymagane są szkolenia z zakresu bezpieczeństwa.

Dotyczy to wszystkich profesjonalnych i przemysłowych użytkowników diizocyjanianów, którzy muszą ukończyć szkolenie w zakresie bezpieczeństwa, aby móc nadal stosować takie produkty.

Nie, ograniczenie nie stanowi zakazu stosowania diizocyjanianów, jednakże wszyscy użytkownicy diizocyjanianów, aby wolno im było nadal stosować diizocyjaniany, muszą ukończyć niezbędne szkolenie najpóźniej do 24 sierpnia 2023 r. i móc wykazać się posiadaniem certyfikatu ze szkolenia.

Od kilku lat wiadomo, że diizocyjaniany mogą po kontakcie ze skórą powodować uczulenie skóry i dróg oddechowych. Oznacza to, że u osób mogą po ekspozycji wystąpić reakcje alergiczne. W skrajnych przypadkach może to prowadzić do (tymczasowych) problemów z oddychaniem, gdy dana osoba ma kontakt z substancją.

Z tego powodu UE ustanowiła poprzez ograniczenia dotyczące diizocyjanianów, że wszyscy profesjonalni użytkownicy diizocyjanianów muszą najpóźniej do 24 sierpnia 2023 r zostać przeszkoleni i otrzymać indywidualny certyfikat. Szkolenie to musi być powtarzane co 5 lat.

Dotyczy to wszystkich 1-składnikowych i 2-składnikowych produktów PUR marek UZIN, codex i Arturo. Na etykiecie produktów zamieszczona jest wyraźnie widoczna następująca informacja: „Od dnia 24 sierpnia 2023 r. wymagane jest odbycie odpowiedniego szkolenia przed użyciem przemysłowym lub profesjonalnym”.

np. Pall-X 333, Pall-X Pure, Magic Oil 2K.

Nie, lakiery nawierzchniowe i lakiery/oleje do parkietów marki Pallmann nie podlegają ograniczeniu, ponieważ zawartość monomerycznych diizocyjanianów jest w nich mniejsza niż 0,1% i dlatego nie mają do nich zastosowania przepisy o ograniczeniu.

Stąd też do stosowania tych produktów nie jest wymagane szkolenie ani certyfikat. Jeżeli jednak stosowane są również inne produkty zawierające diizocyjaniany, takie jak np. kleje PUR, wówczas wyjątek ten nie ma zastosowania.

Jako właściciel firmy wykonawczej musisz zadbać o to, aby wszyscy Twoi pracownicy, którzy stosują produkty zawierające diizocyjaniany, zostali przeszkoleni i posiadali certyfikat o odbyciu szkolenia najpóźniej do 24 sierpnia 2023 r. Twoi pracownicy muszą powtarzać to szkolenie co 5 lat.

Szkolenie dla układających podłogi, parkiety i płytki (kurs 049) odbywa się za pośrednictwem portalu internetowego pod adresem www.safeusediisocyanates.eu/pl/i trwa ok. 60 minut łącznie z 10 pytaniami egzaminacyjnymi na końcu. Bezpośrednio po zakończeniu szkolenia otrzymasz do pobrania spersonalizowany certyfikat, który służy jako dowód ukończenia szkolenia.

 

Po 24 sierpnia 2023 r. osobom nieposiadającym szkolenia nie wolno jest stosować produktów zawierających diizocyjaniany. Naruszenie obowiązku odbycia szkolenia jest wykroczeniem i może być ukarane grzywną.

Kontrole na budowach mogą przeprowadzać inspekcje budowlane, sanepid. W przypadku stwierdzenia naruszeń (brak certyfikatów o odbyciu szkolenia) prace mogą zostać wstrzymane.

Tak, to ma sens, z jednej strony dlatego, że bardzo prawdopodobne jest, że masz do czynienia z produktami zawierającymi diizocyjaniany, a z drugiej strony dlatego, że możesz wtedy zapewnić swoim pracownikom pomoc w prawidłowym obchodzeniu się z tymi produktami.

Nie, obowiązek przeszkolenia nie dotyczy stosowania żywic epoksydowych, choć środki ochronne dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z diizocyjanianami można również przenieść na żywice epoksydowe.

Jako klient UZIN UTZ otrzymasz od nas kod bonu umożliwiający bezpłatny udział w szkoleniu online.
Prosimy w tym celu o kontakt ze swoim doradcą technicznym, naszym działem obsługi klienta pod numerem telefonu 7 6-723-91-50 lub pocztą elektroniczną na adres isocyanate@uzin-utz.com.

Internetowy portal szkoleniowy udostępni materiały szkoleniowe we wszystkich językach UE.

Nie ma ku temu powodów, ponieważ z jednej strony produkty PUR posiadają ważne właściwości techniczne, których mogą nie posiadać produkty o innym składzie, a z drugiej strony produkty te mogą być stosowane w sposób całkowicie bezpieczny pod warunkiem dokładnego przestrzegania środków ochronnych określonych w karcie charakterystyki. Produkty te są również całkowicie bezpieczne dla użytkownika końcowego, ponieważ diizocyjaniany w procesie utwardzania się w ciągu kilku godzin przekształcają się w całkowicie nieszkodliwe i de facto bezemisyjne poliuretany.

Przeszkolone muszą zostać wszystkie osoby, które stosują lub w inny sposób mają kontakt z produktami zawierającymi diizocyjaniany, nawet jeśli tylko sporadycznie. Osoby, które w żadnym momencie nie mają kontaktu z produktami zawierającymi diizocyjaniany nie muszą być szkolone.

Informacje otrzymane od UZIN UTZ powinieneś przekazać swoim klientom. Jako handlowiec nie musisz odbywać szkolenia, o ile sam nie stosujesz takich produktów w celach komercyjnych.

Systemy instalacyjne do podłóg i parkietów

Specjalistyczne maszyny i narzędzia do przygotowania podłoża oraz montażu podłóg

Kompletny asortyment do układania, renowacji oraz konserwacji podłóg drewnianych

Designerskie podłogi z żywic poliuretanowych i epoksydowych

Systemy do układania płytek ceramicznych oraz kamienia

Wysokojakościowe narzędzia do podłóg i ścian