Proszę zwrócić uwagę na to, że po wyborze danego kraju zostaniesz przekierowany na stronę internetową naszej lokalnej spółki. W stopce strony docelowej można znaleźć dane kontaktowe fili.

Uzin Utz AG

Masz pytania?

Chętnie pomożemy?

[UZIN Poland] Flyout

Doradztwo

UZIN Obsługa klienta

Wsparcie techniczne

Regiony dystrybucji

UZIN BLISKO CIEBIE

Masz pytania?

Chętnie pomożemy?

[UZIN Poland] Flyout

Doradztwo

UZIN Obsługa klienta

Wsparcie techniczne

Regiony dystrybucji

UZIN BLISKO CIEBIE

Narzędzia i produkty uzupełniające

Do środków grutujących

Narzędzia i produkty uzupełniające

Do środków grutujących

Narzędzia i akcesoria do środków gruntujących

Narzędzia i akcesoria UZIN są idealnie dostosowane do środków gruntujących UZIN. Tutaj znajdziesz odpowiednie produkty do wykonywania przyspieszonych mas, do barwienia w celu uzyskania dobrego kontrastu pomiędzy dwiema nakładanymi kolejno warstwami, czy też do piaskowania w celu uzyskania chwytnych powierzchni.

Dla preparatów gruntujących

UZIN Barwnik do żywic EP

Płynny koncentrat czerwonego barwnika do 2-składnikowych żywic epoksydowych

UZIN Piasek kwarcowy 0.8

Ogniowo suszony piasek kwarcowy frakcji 0,3-0,8 stosowany jako materiał uszorstniający i wypełniający do żywic

UZIN Przyspieszacz do żywic EP

Przyspeiszczacz do 2-składnikowych żywic epoksydowych

UZIN PUR Domieszka przyspieszająca

Domieszka przyspieszająca do 2-składnikowych klejów poliuretanowych

UZIN VE 124

Rozcieńczalnik na bazie alkoholu przeznaczony do żywic epoksydowych