Proszę zwrócić uwagę na to, że po wyborze danego kraju zostaniesz przekierowany na stronę internetową naszej lokalnej spółki. W stopce strony docelowej można znaleźć dane kontaktowe fili.

Uzin Utz AG

Masz pytania?

Chętnie pomożemy?

[UZIN Poland] Flyout

Doradztwo

UZIN Obsługa klienta

Wsparcie techniczne

Regiony dystrybucji

UZIN BLISKO CIEBIE

Masz pytania?

Chętnie pomożemy?

[UZIN Poland] Flyout

Doradztwo

UZIN Obsługa klienta

Wsparcie techniczne

Regiony dystrybucji

UZIN BLISKO CIEBIE

Narzędzia i produkty uzupełniające

Do środków grutujących

Narzędzia i akcesoria do środków gruntujących

Narzędzia i akcesoria UZIN są idealnie dostosowane do środków gruntujących UZIN. Tutaj znajdziesz odpowiednie produkty do wykonywania przyspieszonych mas, do barwienia w celu uzyskania dobrego kontrastu pomiędzy dwiema nakładanymi kolejno warstwami, czy też do piaskowania w celu uzyskania chwytnych powierzchni.

Dla preparatów gruntujących

UZIN Barwnik do żywic EP

Płynny koncentrat czerwonego barwnika do 2-składnikowych żywic epoksydowych

UZIN Piasek kwarcowy 0.8

Ogniowo suszony piasek kwarcowy frakcji 0,3-0,8 stosowany jako materiał uszorstniający i wypełniający do żywic

UZIN Przyspieszacz do żywic EP

Przyspeiszczacz do 2-składnikowych żywic epoksydowych

UZIN PUR Domieszka przyspieszająca

Domieszka przyspieszająca do 2-składnikowych klejów poliuretanowych

UZIN VE 124

Rozcieńczalnik na bazie alkoholu przeznaczony do żywic epoksydowych

Uzin Utz AG

Proszę zwrócić uwagę na to, że po wyborze danego kraju zostaniesz przekierowany na stronę internetową naszej lokalnej spółki. W stopce strony docelowej można znaleźć dane kontaktowe fili.