Zastrzeżenie prawne

Ta wiadomość i wszystkie pliki do niej dołączone mogą zawierać materiały poufne lub zastrzeżone i być prawnie chronione. Odbiorcą tej wiadomości mogą być jedynie osoby lub podmioty, do których jest zaadresowana. Jeżeli nie jesteś adresatem niniejszego emalia, to wgląd w jego treść, rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie lub inne działania o podobnym charakterze są prawnie zabronione. Odbiorca korespondencji,który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera. 

This email and any accompanying attachments may contain confidential or proprietary information and accordingly may be protected by law.  This email is intended to be for the use of only the person(s) or entities to which it is addressed. If you are not the intended recipient of this email, are hereby notified that any review, dissemination, distribution, or copying of this communication or use of the information contained herein is strictly prohibited. If you have received this email in error, please immediately notify the sender by return email and delete this email from your system

Polityka compliance (zgodności)

Czego dotyczy?

Compliance oznacza przestrzeganie przepisów ustawowych, innych przepisów, kodeksów i wytycznych wewnętrznych oraz ich monitorowanie. 

 

Prawo i etyka

Grupa UZIN UTZ zatrudniająca 1 268 pracowników  i generująca roczne obroty w wysokości 345,7 mln euro (2018) jest wiodącą firmą w zakresie rozwoju i wytwarzania produktów oraz maszyn dla branży podłogowej. Ciągłe zmiany przy zrównoważonym rozwoju – w taki sposób można najtrafniej opisać to, co rozpoczęło się w 1911 roku, a dziś stanowi Grupę UZIN UTZ: w przeciągu ponad 100 lat mały regionalny producent klejów przekształcił się w jedynego na świecie kompletnego dostawcę rozwiązań i produktów do podłóg. Grupa UZIN UTZ oferuje szeroką gamę produktów, systemów i usług w zakresie układania nowych, renowacji i konserwacji wszystkich rodzajów okładzin podłogowych – wszystkie one zostały opracowane i wyprodukowane we własnym zakresie. Grupa UZIN UTZ wspiera rzemieślników, sprzedawców, projektantów i architektów we wszystkich sprawach związanych z podłogami –  od przygotowania podłoża, poprzez układanie i lakierowanie, aż po konserwację. 

Koncern posiada własne spółki na najważniejszych rynkach na całym świecie i oprócz Niemiec jest reprezentowany także w 47 innych krajach. Wyraźne skoncentrowanie się grupy przedsiębiorstw na jej podstawowej kompetencji – podłodze – jest unikalne w skali światowej. W ten sposób Grupa UZIN UTZ z powodzeniem spełnia wymagania zglobalizowanej gospodarki na poziomie międzynarodowym.

Dzięki tej wyjątkowej pozycji na rynku, która nie tylko ma być utrzymana, ale nadal stale rozwijana, rośnie stopień odpowiedzialności Grupy UZIN UTZ nie tylko za swoich pracowników, ale także za ogół społeczeństwa.

Aby sprostać tym wymaganiom, również w świetle coraz trudniejszego otoczenia regulacyjnego, niniejsza Polityka compliance (zgodności), wraz z opartymi na niej zasadami postępowania, ma stanowić nie tylko podstawy prawne, ale również etyczne. Polityka compliance zawiera podstawowe i wiążące zasady naszego postępowania w ramach Grupy UZIN UTZ, jak również wobec naszych partnerów handlowych, akcjonariuszy i ogółu społeczeństwa.

Zarząd i Rada Nadzorcza Uzin Utz SE oczekują od każdego pracownika, a w szczególnym stopniu od całej kadry kierowniczej, ścisłego przestrzegania Polityki compliance.

„Pracownikami” w rozumieniu niniejszej Polityki są wszyscy pracownicy Grupy UZIN UTZ w Niemczech i za granicą, w tym kadra kierownicza i członkowie organów przedsiębiorstw. Wszystkie pojęcia użyte w niniejszym dokumencie należy rozumieć jako neutralne pod względem płci.

 

Pełny dokument

Ich gebe mein Bestes, um Sie in unseren Seminaren für unsere Produkte zu begeistern.

Ulrich Weng
Leiter UZIN Anwendungstechnik

Als Anwendungstechniker gebe ich täglich mein Bestes um unsere Kunden zu unterstützen und zu begeistern.

Christian Schiebli
UZIN Anwendungstechnik: Estrich

Systemy instalacyjne do podłóg i parkietów

Specjalistyczne maszyny i narzędzia do przygotowania podłoża oraz montażu podłóg

Kompletny asortyment do układania, renowacji oraz konserwacji podłóg drewnianych

Designerskie podłogi z żywic poliuretanowych i epoksydowych

Systemy do układania płytek ceramicznych oraz kamienia

Wysokojakościowe narzędzia do podłóg i ścian