Proszę zwrócić uwagę na to, że po wyborze danego kraju zostaniesz przekierowany na stronę internetową naszej lokalnej spółki. W stopce strony docelowej można znaleźć dane kontaktowe fili.

Uzin Utz AG

Masz pytania?

Chętnie pomożemy?

[UZIN Poland] Flyout

Doradztwo

UZIN Obsługa klienta

Wsparcie techniczne

Regiony dystrybucji

UZIN BLISKO CIEBIE

Masz pytania?

Chętnie pomożemy?

[UZIN Poland] Flyout

Doradztwo

UZIN Obsługa klienta

Wsparcie techniczne

Regiony dystrybucji

UZIN BLISKO CIEBIE

Untergründe aufbauen | Estrich

Estrichzusatzmittel

Untergründe aufbauen | Estrich

Estrichzusatzmittel

Dodatki do jastrychów

UZIN oferuje trzy dodatki do jastrychu, które służą redukcji zapotrzebowania na wodę i skróceniu czasu oczekiwania uzyskania gotowości do układania okładziny. To środki wspomagające układanie jastrychu oraz jego wzmacnianie. Ich rolą jest przyspieszenie procesu schnięcia i wiązania m.in. klasy CT/CA F4/F5.

Dodatki do jastrychów

UZIN AS 31 Basic

Koncentrat dyspersyjny do plastyfikacji cementowych jastrychów grzewczych

UZIN AS 41 Strong

Dyspersja polimerowa do wykonywania jastrychów cementowych o dużej wytrzymałości.

UZIN AS 51 Express

Dodatek do jastrychów redukujący zapotrzbowanie na wodę jastrychów cementowych i skrócenia czasu  uzyskania gotowości do układania okładziny.

UZIN AS 52 Liquid

Płynny dodatek do jastrychów wykonywanych wg DIN 18560-1 redukujący zapotrzebowani na wodę i skrócenia czasu oczekiwania na osiągnięcie gotowości do układania okładzin