ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Zrównoważony rozwój oznacza dla nas oferowanie naszym klientom wartości dodanej w postaci produktów innowacyjnych, niskoemisyjnych i przyjaznych dla środowiska. W tym celu łączymy ekonomiczne, wybiegające w przyszłość myślenie oraz przedsiębiorczą odpowiedzialność za ludzi i środowisko z naszym know-how i pasją do produktów.

Nasze produkty są synonimem niskiej emisyjności (patrz również Öko-Line) oraz zdrowych pomieszczeń mieszkalnych i dlatego idealnie nadają się do stosowania w budownictwie zrównoważonym.Postrzegamy nasze produkty w całym cyklu życia danego produktu – od wydobycia lub produkcji surowców, poprzez naszą własną produkcję, aż po ich użytkowanie i utylizację. Ważną rolę odgrywa przy tym również zrównoważona produkcja opakowań. Posiadamy wiedzę o wpływie naszych produktów na środowisko i dostarczamy deklaracje środowiskowe produktów (EPD) dla całej gamy produktów. Wiedza ta stanowi podstawę opracowywania zrównoważonych produktów.

Naszą misję w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz raport Uzin Utz SE na temat zrównoważonego rozwoju można znaleźć tutaj: Do strony internetowej Uzin Utz SE

 

Zrównoważone budownictwo i certyfikacja budynków

Sektor budowlany jest jednym z najbardziej zasobochłonnych gałęzi gospodarki. Dlatego też zrównoważone budownictwo stale rośnie na znaczeniu. Budownictwo zrównoważone oznacza, że w fazie planowania, realizacji budowy i użytkowania budynku kładziony jest nacisk na ochronę środowiska i zasobów oraz na korzyści dla człowieka i społeczeństwa. Ponadto należy również wykorzystywać potencjał ekonomiczny.

Tak zwane systemy certyfikacji budynków realizują zasady zrównoważonego budownictwa w całościowej koncepcji i ilościowo oceniają ekologiczną, społeczną i ekonomiczną jakość budynków.

Obecnie w większości państw świata istnieją krajowe systemy certyfikacji budynków. W Polsce, najbardziej ugruntowaną pozycję posiada  amerykański system LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), który rozpowszechnił się również w wielu innych państwach, a także brytyjski system certyfikacji budynków BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method).

Patrząc na kryteria produktów budowlanych, we wszystkich systemach certyfikacji budynków ważną rolę odgrywa kwestia jakości powietrza w pomieszczeniach. Dlatego materiały do układania podłóg powinny spełniać wymogi standardu EMICODE EC 1 PLUS albo standardu „Niebieski Anioł”.

Jeśli chcesz wiedzieć, który produkt spełnia odpowiednie kryteria? Skontaktuj się z nami.

Deklaracje środowiskowe produktów (EPD)

W jaki sposób produkt oddziałuje na środowisko naturalne? Na te i inne pytania odpowiedzią może być tzw. deklaracja środowiskowa produktu. Deklaracje środowiskowe produktów (EPD – Environmental Product Declaration) są dokumentami, które ilościowo określają właściwości środowiskowe produktu w całym cyklu jego życia. 

Kilkustronicowa deklaracja EPD zawiera istotne dla środowiska informacje na temat wpływu na środowisko we wszystkich fazach cyklu życia produktu. Oprócz informacji z dziedziny fizyki budowli podawane są tam informacje na temat podstawowych materiałów i ich pochodzenia, opisywany jest proces produkcji i podaje się instrukcje dotyczące stosowania. Udokumentowane są również aspekty techniczne, weryfikacje i badania, takie jak na przykład właściwości emisyjne i ochrona przeciwpożarowa.

Deklaracje EPD, w kontekście budownictwa zrównoważonego, są decydującym warunkiem przy certyfikacji budynków ponieważ dostarczają wiarygodnych i porównywalnych informacji na temat ekologiczności produktów, które zostały zweryfikowane przez niezależnych ekspertów.

Grupą docelową są przede wszystkim architekci i projektanci, którzy w ramach ekologicznych i zrównoważonych projektów budowlanych stoją przed zadaniem wyboru właściwych produktów posiadających odpowiednie certyfikaty. Na przykład podczas oceny budynków pod kątem zrównoważonego rozwoju sporządzane są bilanse ekologiczne dla całej budowli.

Nowa generacja produktów ekologicznych UZIN ÖKOLINE

Z „Niebieskim Aniołem” oraz EMICODE EC 1 PLUS

Od początku lat 90. UZIN ÖKOLINE jest synonimem produktów niskoemisyjnych i przyjaznych dla zdrowia. Do dnia dzisiejszego nic się w tej kwestii nie zmieniło. Wręcz przeciwnie: nowa generacja UZIN ÖKOLINE oprócz oznakowania EMICODE EC 1 otrzymała teraz oznakowanie EMICODE EC 1 PLUS i ekologiczne oznakowanie „Niebieskiego Anioła”.

Tym samym jeszcze lepiej spełnia wymagania zarówno zleceniodawców publicznych jak i prywatnych, bez konieczności zawierania kompromisów w zakresie jakości i właściwości stosowania. Znany znak ekologiczny „Niebieski Anioł” jest coraz częściej wymagany nie tylko w przetargach publicznych. Również prywatni konsumenci przywiązują wagę do znanego symbolu oznaczającego brak zastrzeżeń zdrowotnych i ekologicznych.

UZIN KE 2000 S Wszechstronny klej do wykładzin

Klej uniwersalny do wszystkich rodzajów wykładzin podłogowych.

 • Neutralny zapach w trakcie i po zastosowaniu
 • Bardzo łatwe nakładanie kleju
 • Dobry efekt przyczepności z tworzeniem się włókien

UZIN NC 172 BiTurbo Szybka masa niwelująca

Ekstremalnie szybka, samorozlewna cementowa masa niwelująca z efektem Level Plus do wszystkich rodzajów wykładzin a także podłóg drewnianych. Dla warstw o grubości od 0 do 10 mm.

 • gotowość do układania wykładzin po 60 min.
 • wiąże hydraulicznie
 • łatwiejsze rozprowadzanie kleju, zużycie kleju mniejsze nawet o 10 %

UZIN PE 360 PLUS Uniwersalny środek gruntujący

Odporny na działanie wilgoci grunt dyspersyjny do chłonnych powierzchni, jastrychów oraz podłóg betonowych

 • produkt gotowy do użycia 
 • nadaje się do stosowania metodą natryskową
 • bardzo wydajny
 • szybkoschnący
 • zmniejsza chłonność podłoża

Systemy instalacyjne do podłóg i parkietów

Specjalistyczne maszyny i narzędzia do przygotowania podłoża oraz montażu podłóg

Kompletny asortyment do układania, renowacji oraz konserwacji podłóg drewnianych

Designerskie podłogi z żywic poliuretanowych i epoksydowych

Systemy do układania płytek ceramicznych oraz kamienia

Wysokojakościowe narzędzia do podłóg i ścian