UZIN RR 203 Mata do spinania pęknięć

Podkład zbrojący z włókien szklanych do obróbki pęknięć, spoin szczelin dylatacji skurczowych oraz przejść pomiędzy różnymi rodzajami podłoży

 • ekstremalnie wysoka wytrzymałość na rozciąganie i rozrywanie
 • mostkuje i zbroi pęknięcia, spoiny i przejścia
 • ekstremalnie łatwy w stosowaniu
 • zbędna jest obróbka pęknięć żywicą
 • bardzo wysoka wytrzymałość systemu zespolonego

Zastosowanie

Główny obszar stosowania:

 • Podkład zbrojący na pęknięcia i spoiny do 5 mm szerokości poddawane lekkim drganiom, nieklawiszujące
 • Zbrojenie / mostkowanie ubytków w jastrychach oraz przejść
 • Zbrojenie / mostkowanie pomiędzy zmiennymi podło-żami


Rozszerzony zakres stosowania:

 • W systemie zespolonym z UZIN RR 201 i masami szpachlowymi UZIN
 • Zamykanie szczelin dylatacyjnych w systemach ogrzewania podłogowego (po uzgodnieniu z działem technologii stosowania UZIN)
   

Dane techniczne

Forma opakowania

Rolka

Wielkość dostawy

0,8m x 30m/Kt. 24m² = 1 Rolka

0,8m x 0,60m/Kt. 24m² = 50 Pl.

Magazynowanie

min. 24 miesięcy

Kolor

biały

Ciężar powierzchniowy

ok. 108 g/m²

Min. temp. stosowania

15 °C na podłożu

Włókna

ok. 3.200 sztuk

Wydłużenie przy zrywaniu

3,500 N/mm²

Wydłużenie przy zerwaniu, poprzeczne

2,0 %

Moduł sprężystości podłużnej

72.000 N/mm²

Informacje o zamawianiu

Artykuł Numer artykułu Jednostka wysyłkowa
UZIN RR 203 79682
Paleta :
1.250
Karton :
50
UZIN RR 203 79676
Paleta :
33

Znaki jakości i oznakowania

W bazie danych nie znaleziono żadnych rekordów

Systemy instalacyjne do podłóg i parkietów

Specjalistyczne maszyny i narzędzia do przygotowania podłoża oraz montażu podłóg

Kompletny asortyment do układania, renowacji oraz konserwacji podłóg drewnianych

Designerskie podłogi z żywic poliuretanowych i epoksydowych

Systemy do układania płytek ceramicznych oraz kamienia

Wysokojakościowe narzędzia do podłóg i ścian