Masz pytania?

Chętnie pomożemy?

[UZIN Poland] Kontakt - menu

Doradztwo

UZIN Obsługa klienta

Wsparcie techniczne

Regiony dystrybucji

UZIN BLISKO CIEBIE

Masz pytania?

Chętnie pomożemy?

[UZIN Poland] Kontakt - menu

Doradztwo

UZIN Obsługa klienta

Wsparcie techniczne

Regiony dystrybucji

UZIN BLISKO CIEBIE

Ochrona danych przez Uzin Utz Polska Sp. z o.o.

 

Uzin Utz Polska przykłada dużą wagę do ochrony prywatności.

Polityka obowiązuje wszystkich klientów oraz pracowników Uzin Utz Polska Sp. z o.o. oraz jej spółek zależnych, a także wszystkich odwiedzających naszą stronę internetową lub poszczególne strony internetowe marek (UZIN, Pallmann, WOLFF, Arturo, CodeX) oraz biorących udział w szkoleniach, korzystających z newslettera i aplikacji mobilnej, którzy mogą, ale nie muszą być klientami Uzin Utz Polska Sp. z o.o. i/lub jej spółek zależnych. Postanowienia warunków realizacji zamówień, korzystania z newslettera, udziału w promocjach, szkoleniach, udział w programach lojalnościowych, korzystanie z doradztwa lub wpisanie na listę partnera – dystrybutora, udział w wydarzeniach, konkursach itp., mogą opisywać w sposób odrębny zasady przetwarzania danych. Wówczas takie szczegółowe warunki mogą mieć nadrzędny lub uzupełniający charakter względem niniejszej Polityki. Jednak zasady w ujęte w niniejszej Polityce Prywatności Uzin Utz Polska Sp. z o.o. stanowią podstawę do zarządzania przetwarzaniem powierzonymi danymi osobowymi osób korzystających z w/w działań.


DANE KONTAKTOWE

Uzin Utz Polska Sp. z o.o. 59-220 Legnica Ul. Jaworzyńska 287 Tel. + 48 76 723 91 50 Fax. +48 76 723 91 61 E-mail: pl@uzin-utz.com Reprezentowany przez: Prezes - Grzegorz Popik i Wiceprezes - Tadeusz Wawrowski NIP: 972-00-50-752 REGON: 630733746 KRS: 0000 125 433

PODSTAWA PRAWNA

Polityka Prywatności Uzin Utz Polska Sp. z o.o. odnosi się do następujących przepisów dot. ochrony danych osobowych:  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO” ( stosowane od 25.05.2018 r. wraz z nowymi przepisami krajowymi)  Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 roku, poz. 922) (obowiązująca do 25.05.2018 r.  Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczne  Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjn

Rodzaje przetwarzanych danych w związku z dostarczaniem produktów

a) Zbierane dane osobowe mogą pochodzić z wielu źródeł, w tym na podstawie udzielonej zgody, od przedstawicieli handlowych oraz od naszych partnerów/dystrybutorów, z korespondencji mailowej i tradycyjnej, a także dane zawarte w logach systemowych.  Odnosząc się do powyższego UZIN UTZ Polska Sp. z o.o. gromadzi:

 • Dane kontaktowe;
 • Dane telefoniczne;
 • Dane internetowe;
 • Dane pozyskane od naszych doradców handlowych i technicznych;
 • Dane zebrane w związku z odwiedzaniem przez Ciebie naszych stron
  i aplikacji internetowej;
 • Dane pochodzące z mediów społecznościowych
 • Dane pochodzące z naszych stron internetowych poprzez np. formularze kontaktowe, formularze zapisów na newslettera, cookies  (W związku z korzystaniem ze stron internetowych grupy Uzin UTZ AG gromadzone są dane zawarte w logach systemowych. Dane te są wykorzystywane w celach technicznych związanych z administracją serwerów. W logach systemowych gromadzone są informacje o adresach IP (numer interfejsu sieciowego), jednakże dane te nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie użytkownika (wskazanie konkretnej osoby fizycznej korzystającej z komputera czy innego urządzenia podłączonego do Internetu).; Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez portal i zapisywane na komputerze Użytkownika (bądź innym urządzeniu, z którego korzysta). Pliki cookies nie są wykorzystywane do gromadzenia danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko lub adres e-mail. Pliki cookies wykorzystywane są w celu rozpoznawania osobistych preferencji Użytkownika. Innymi słowy stosowane przez strony internetowe pliki cookies pozwalają na rozpoznanie komputera Użytkownika w czasie kolejnej wizyty w portalu i mają jedynie ułatwiać korzystanie z portalu . 
 • Dane zebrane podczas zgłoszeń na wydarzenia marketingowe ( targi, eventy, szkolenia)
 • Dane finansowe dotyczące należności i rozliczeń pomiędzy klientem a Uzin Utz Polska Sp. z o.o.
 • Dane zebrane podczas działań marketingowych (promocje, programy lojalnościowe, itp. )
 • Dane zebrane podczas obsługi , realizacji zamówień przez Dział Obsługi Klienta

b) Dane osobowe, o których mowa powyżej, mogą obejmować osobowe dane identyfikacyjne np. imię, nazwisko, dane kontaktowe: np. numer telefonu, adres email, numer klienta, dane lokalizacyjne, dane dot. zamówień, zleceń, reklamacji. Za każdym razem Uzin Utz Polska sp. z o.o. będzie przetwarzać tylko niezbędny zakres danych.

Czas przechowywania danych

Dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, jak pkt 3.3.,  chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania. Okresy przechowywania mogą jednak różnić się
w zależności od celu przetwarzania

Udostępnianie danych podmiom trzecim 

Na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych możemy udostępniać przetwarzane dane następującym podmiotom, także tym spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Ekonomicznego (obejmujący Unię Europejską, Islandię, Liechtenstein i Norwegię) do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.:

 • Spółki z grupy UZIN UTZ AG; możemy udostępniać dane spółkom dominującym, spółkom zależnym i innym spółkom znajdującym się pod wspólną kontrolą UZIN UTZ AG; w takim przypadku będziemy wymagali od takich spółek powiązanych przestrzegania postanowień niniejszej Polityki.

Podmioty trzecie; w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy udostępniać przetwarzane dane zaufanym podmiotom trzecim w celach związanych ze dostarczeniem produktów: np. przewoźnikom, biurom rachunkowym, dostawcom usług IT, agencjom prasowym i marketingowym, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, drukarniom, instytucjom płatniczym, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, z którymi UZIN UTZ Polska Sp. z o.o. zawarła umowy o współpracy i udostępnianiu sieci. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać dane biurom informacji gospodarczej oraz instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami oraz ich pełnomocnikom.

Wykorzystanie danych w celach reklamowych

Reklama banerowa

Reklama banerowa to reklama, która po kliknięciu w nią przenosi Użytkownika na inną stronę. W ramach reklamy banerowej przedstawiane są na przykład Użytkownikowi produkty, które oglądał lub produkty podobne. Możemy też przedstawiać reklamy naszych partnerów.

Reklama banerowa wykorzystuje pliki cookie lub piksele. Bezpośrednie Informacje o Użytkowniku nie są zapisywane. Wykorzystywane są wyłącznie dane pseudonimizowane. Dodatkowe informacje a temat plików cookie, pikseli i retargetingu/remarketingu podano poniżej.

Ciasteczka (pliki cookie)

Strony internetowe Administratora wykorzystują pliki cookies („ciasteczka”) czyli pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika. Pliki te umożliwiają analizę sposobu użytkowania strony internetowej oraz zidentyfikowanie przeglądarki internetowej Użytkownika. Wprowadzając odpowiednie ustawienia przeglądarki można zablokować instalację plików cookies – może to spowodować ograniczenie funkcjonalności strony internetowej.

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies do anonimowej analizy działań osób odwiedzających, badania ich zachowania (np. otwieranie określonych stron) w celu poprawy w administrowaniu witrynami Administratora. 

Retargeting, ciasteczka podmiotów trzecich i gromadzenie danych przez podmioty trzecie dla celów reklamy banerowej. 

Strony internetowe Administratora wykorzystują technologię retargetingu (remarketinngu). 

Administrator korzysta z  Strony usług podmiotów trzecich, które stosują na stronie Administratora pliki cookie, są to:

Google Analytics, Universal Analytics oraz Google Remarketing dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Szczegółowe informacje dotyczące działania powyższych usług dostępne pod adresem www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/ zobacz też 

Usługi google 

oraz z usługi

Facebook Piksel dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Szczegółowe informacje dostępne pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy 

Jak można zablokować zapisywanie plików cookies?

Aby zablokować zapisywanie ciasteczek Użytkownik powinien w przeglądarce internetowej włączyć ustawienia umożliwiające akceptację zapisywania ciasteczek jedynie wówczas, gdy wyrazi na to zgodę.

Aby zaakceptować stosowanie plików cookies Administratora, blokując jednoczenie użycie plików cookies firm trzecich, należy w ustawieniach przeglądarki wybrać opcję „Blokowanie ciasteczek witryn zewnętrznych podmiotów”.

Konkursy, badania rynku i badania opinii

Każdy konkurs i akcja promocyjna posiada odrębny Regulamin. W celu wzięcia w nich udziału Użytkownik jest proszony o podanie wymienionych w danym Regulaminie danych osobowych oraz poprzez wyrażenie zgody w tym na użycie przez organizatora konkursu, badania rynku czy badania opinii urządzeń telekomunikacyjnych (numer telefonu, adres e-mail) w celu przeprowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego. Udostępnione dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu, powiadomienia o wygranej oraz na potrzeby badania rynku lub badania opinii Użytkownika.

Odpowiedzi udzielone w ramach badania rynku czy badania opinii nie są udostępniane osobom trzecim ani publikowane.

Analiza internetowa

Administrator korzysta z usługi analizy oglądalności stron internetowych Google Analytics udostępnianej przez firmę Google. Google Analytics analizuje zachowanie użytkownika na stronie internetowej dzięki użyciu plików cookies. Informacje generowane przez cookies dotyczące korzystania ze strony interetowej przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) są przekazywane Google. Google będzie korzystał z tych informacji w celu analizy korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, tworzenia raportów dla stron korzystających z Google Analytics oraz świadczenia innych usług. Google może również przekazywać te informacje podmiotom trzecim, o ile jest to wymagane przez prawo lub w przypadku, gdy podmioty trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google.

Poprzez korzystanie ze strony internetowej Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.Strona internetowa analizowana jest przez Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()“ i dlatego adresy IP są przetwarzane wyłącznie w formie skróconej, co uniemożliwia bezpośrednie powiązanie adresu z danym Użytkownikiem. Użytkownik może zrezygnować z plików cookies wprowadzając odpowiednie ustawienia przeglądarki. Może to spowodować ograniczenie funkcjonalności strony i korzystanie z wszystkich jej funkcji może okazać się niemożliwe.

Zgodę na pobieranie i gromadzenie danych osobowych można w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość.

W celu uniemożliwienia przesyłania danych, wygenerowanych przez plik cookie, odnoszących się do korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej (w tym z adresem IP) do Google oraz przetwarzania tych danych przez Google, wystarczy pobrać i zainstalować w przeglądarce wtyczki blokujące dostępne pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en 

Pliki logu serwera

Przeglądarka internetowa udostępnia dane o działaniach użytkownika na stronach internetowych Administratora, które są zapisywane w plikach logu serwera. Zapisane w ten sposób rekordy danych zawierają następujące dane: data i godzina pobrania, nazwa otwieranej strony, pobrana ilość danych, a także informacje o wersji produktu stosowanej przeglądarki internetowej, adres IP, URL strony referencyjnej (adres strony, z której użytkownik został przekierowany),.Rekordy danych pliku logu serwera są poddawane analizie w celu usuwania błędów, zarządzania wydajnością serwera, ochrony przed atakami typu DDoS i dostosowywania oferty.

OBOWIĄZEK UDOSTĘPNIANIA DANYCH

Spółka może być prawnie zobowiązana do udostępnienia danych klienta uprawnionym służbom i organom ścigania. Na żądanie Dane mogą zostać udostępnione bez wiedzy oraz zgody, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W takich przypadkach Spółka zawsze weryfikuje legalność żądania służb i organów dotyczących udostępnienia danych.  Korzystanie z usług Administratora i podanie mu danych osobowych jest dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, jest jednak zobowiązana do ich podania w związku z:  zawieraniem umowy z Administratorem - w tym przypadku podanie danych osobowych jest warunkiem umownym i osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do podania wymaganych danych, jeżeli chce zawrzeć umowę z Administratorem. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy jest zakomunikowany, osobie której dane dotyczą. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zawarcia umowy. Realizacja  ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa - w tym przypadku podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym wynikającym z przepisów nakładających na Administratora obowiązki przetwarzania danych osobowych (np.  w związku z obowiązkiem wystawiania, gromadzenia i przechowywania faktur i dokumentów księgowych oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych). Niepodanie tych danych uniemożliwi Administratorowi wykonanie wskazanych obowiązków czego konsekwencją będzie brak możliwości zawarcia umowy.

KONTROLA DANYCH OSOBOWYCH PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne osobom, których dane przetwarza Spółka przysługują następujące prawa:

Prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgody na:
przetwarzanie danych kontaktowych, tj. adresu e-mail, numeru telefonu w celu otrzymywania komunikacji marketingowej drogą elektroniczną na adres e-mail, numer sms, w drodze połączenia telefonicznego przetwarzanie Danych kontaktowych. tj. adresu e-mail w celu przesyłania przez faktur w formie elektronicznej;
włączenie Danych kontaktowych do publicznie dostępnego spisu partnerów/dystrybutorów można wyrazić albo cofnąć zgodę w Biurze Obsługi Klienta , przez telefon, za pośrednictwem korespondencji e-mail lub listownej;

Prawo do wniesienia sprzeciwu               
Spółka zaprzestanie przetwarzanie danych osobowych na podstawie jasno wyrażonego sprzeciwu. 
Sprzeciw ten może zostać zignorowany w przypadku wykazania istnienia istotnych, uzasadnionych podstaw dla przetwarzania, które to obiektywnie powinny mieć pierwszeństwo nad niedogodnością lub polegają na obronie roszczeń Spółki (np. w postępowaniu sądowym). 
Prawo sprzeciwu przysługuje również w przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy działań marketingowych 

Prawo dostępu/wglądu do danych 
Każdy ma prawo do otrzymania potwierdzenia czy dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę i w jaki sposób, w tym do uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej;

Prawo do sprostowania (poprawienia i zmiany) danych osobowych
Jeśli dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne;

Prawo do usunięcia danych i wycofania zgody na przetwarzanie. 
Jeśli dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Spółka nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie zgody albo realizacji obowiązku prawnego; Tam gdzie dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody (newsletter, marketing) każdy ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Prawo ograniczenia przetwarzania danych w przypadku: 
zastrzeżenia co do prawidłowości danych;
wystąpienia zaprzestania powinności przetwarzania danych;
wyrażenia sprzeciwu (o którym mowa w punkcie 5.2) wobec przetwarzania danych. Obowiązkiem Spółki jest sprawdzenie, czy powinniśmy dalej przetwarzać dane. (pkt 5.2 b)

Prawo wniesienia skargi 
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

KORZYSTANIE Z UPRAWNIEŃ 

W celu realizacji uprawień należy złożyć wiosek do Administratora za pomocą wiadomości e-mail, listownej lub składając wniosek osobiście w siedzibie Administratora. Spółka w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji – udzieli informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin realizacji żądania może zostać przedłużony, ze względu na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejne dwa miesiące.  Z praw można skorzystać bezpłatnie nie częściej niż raz na 6 miesięcy. 

Jeżeli żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, Spółka może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

W celu realizacji żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji tożsamości żądającego, aby dane o których będzie mowa we wniosku nie trafiły do nieuprawnionej osoby.
 
Dane kontaktowe Administratora podane są na wstępie

AKTUALIZACJA POLITYKI 

Spółka uprawniona jest do zmiany Polityki.
Nowa wersja Polityki publikowana będzie na naszej stronie internetowej. 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. 

Newsletter

Newsletter jest wysyłany tylko tym Użytkownikom, którzy wyrazili na to zgodę i podali swój adres e-mail. W każdej chwili zgoda na otrzymywanie newslettera może być wycofana przez kliknięcie, podanego w każdym newsletterze, linku z rezygnacją lub kontaktując się z Administratorem na adres podany powyżej.

Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie możesz subskrybować bezpłatny newsletter. Przy rejestracji do biuletynu dane z formularza subskrybcji są przesyłane do nas.

Zbieramy następujące dane podczas rejestracji:

 • Imię i Nazwisko
 • Nazwa firmy
 • Dane adresowe: ulica, kod pocztowy, miejscowość, kraj
 • Obszar działalności biznesowej
 • Adres IP
 • Data i godzina rejestracji

W celu przetwarzania danych, Twoja zgoda jest uzyskiwana podczas procesu rejestracji i odnosi się do tej polityki prywatności.W związku z przetwarzaniem danych do wysyłania biuletynów, nie ujawnia się danych osobom trzecim. Dane będą wykorzystywane wyłącznie do wysyłania biuletynu.

Uzin Utz AG

Poland

Proszę zwrócić uwagę na to, że po wyborze danego kraju zostaniesz przekierowany na stronę internetową naszej lokalnej spółki. W stopce strony docelowej można znaleźć dane kontaktowe fili.