Masz pytania?

Chętnie pomożemy?

[UZIN Poland] Kontakt - menu

Doradztwo

UZIN Obsługa klienta

Wsparcie techniczne

Regiony dystrybucji

UZIN BLISKO CIEBIE

Masz pytania?

Chętnie pomożemy?

[UZIN Poland] Kontakt - menu

Doradztwo

UZIN Obsługa klienta

Wsparcie techniczne

Regiony dystrybucji

UZIN BLISKO CIEBIE

Szybki cement jastrychowy

UZIN SC 960

Specjalne spoiwo do wykonywania bardzo szybkich jastrychów cementowych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

Karta techniczna

Kalkulator zużycia

 • Bardzo krótki czas wiązania
 • Zmienne proporcje mieszania, uniwersalne zastosowanie

Zastosowanie

 • Jastrychy zespolone
 • Jastrychy na warstwie oddzielającej
 • Jastrychy z wodnym ogrzewaniem podłogowym
 • Jastrychy grzewcze
 • Szczególnie zalecany w przypadku prac terminowych lub w sytuacjach, gdy harmonogram robót nie pozwala na zachowanie koniecznych czasów technologicznych przyjastrychach konwencjonalnych
 • Jako element składowy szybkiego systemu firmy UZIN

Właściwości

 • Bardzo szybko wiążący
 • Bardzo krotki okres schnięcia
 • Wysoka wytrzymałość
 • Bardzo niewielkie naprężenia skurczowe podczas wiązania
 • Gotowość do układania okładziny po 1 dniu
 • Odporny na działanie wody
 • Odporny na działanie mrozu
 • Przeznaczona do wykonywania wszystkich konstrukcji jastrychowych

Znaki jakości i oznakowania

 • GISCODE ZP 1 - Chromatarm nach EU-VO 1907/2006 (REACH)
Rodzaj opakowania

worek papierowy

Magazynowanie

6 miesięcy

Proporcje cement / piach

1:4, 1:5, 1:6 części wagowych

Wymagana ilość wody na 200 l mieszanki

12 - 22 litra  (w zależności od wilgotności piasku)

Woda/współczynnik cementu:

maks. 0,45

Kolor

szary

Zużycie

patrz tabela stosowania w karcie techniczne produktu (KT)

Temperatura stosowania

+5 °C do  25 °C na poziomie podłoża

Czas mieszania

2 - 3 minuty

Czas obróbki

40 - 60 minut*

Magazynowanie

po 3 - 5 godzinach*

Wygrzewanie jastrychu

3 dni po wbudowaniu

Gotowość do układania okładziny

od 24 godzin*

 

*W temperaturze 20° C i wilgotności względnej powietrza 65%

Numer artykułu Wielkość opakowania Jednostka wysyłkowa
117725 kg
Paleta:
42

Referencje

Centrum Biznesowa ADRIA

Uzin Utz AG

Poland

Proszę zwrócić uwagę na to, że po wyborze danego kraju zostaniesz przekierowany na stronę internetową naszej lokalnej spółki. W stopce strony docelowej można znaleźć dane kontaktowe fili.